Ter nagedachtenis
Maria Melders ~ Hendrickx
17-04-1920 ~ 16-02-2008
Dag bomma

Bedankt lieve bomma

Je werk en zorg zijn nu gedaan
Het was goed bij je, bomma
We zullen je missen voortaan
Zwijgzaam en zonder klagen
Heb je die laatste jaren gedragen
Je vocht met al je levenskracht
Voor elke nieuwe dag en nacht
Zo ben je langzaam, moegestreden
Uit ons midden weggegleden
En na een dappere strijd
Uit je te lange lijden bevrijd
We denken veel aan jou
En aan onze bezoeken op zaterdag
Soms met tranen in onze ogen
Maar vaak ook met een lach.

Bart heeft zijn bomma slechts 33 dagen overleeft.
Hij overleed op 21 maart 2008.
Ik, zijn moeder, heb deze pagina gemaakt in zijn naam,
omdat hij er de kans niet meer voor kreeg...


En toch...

En toch, telkens weer

Zullen wij je tegenkomen
Zeg nooit, het is voorbij
Slechts je lichaam
Is van ons weggenomen
Niet wat je was
En ook niet wat je zei.

Hieronder een gevoelige liedjestekst van Urbanus, waar
Bart vroeger vaak naar luisterde. Voor zijn bomma is
het van toepassing, omdat ze soms lachend zei dat ze
op een keer "dood ging opstaan"...


Als ik doodga

Als ik doodga

En ik naast mijn lichaam sta
Dan zal ik rustig blijven wachten
Tot ze mij komen halen
De goede geesten van het licht
Want ze zullen me leiden
Naar de eeuwig groene weiden
Als ik doodga
Zal ik helemaal niet bang zijn
Ik zal zelfs heel tevreden zijn
Want ik heb vertrouwen
In wat er komen zal
Niemand loopt verloren
Als hij op weg is naar ít heelal
Als ik doodga
En ik naast mijn lichaam sta
Begint alles van tevoren
Want ik word opnieuw geboren
Eer alles is voltooid
Zal ik nog dikwijls moeten sterven
Maar echt doodgaan doe ik nooit.

Deze pagina is een onderdeel van
"Gedichten van Bart Melders"
http://www.gedichtenhuisje.net/BartMelders

© Copyright Bart Melders en Lieve Boons, 2005 en verder.
Klik hier voor de site
van mijn moeder, Lieve Boons.