Deze pagina gevonden via zoekmachine?
Klik hier voor de volledige website.
http://www.gedichtenhuisje.net
Afschrijven van gedichten voor eigen gebruik is toegestaan.
Openbaar maken of op uw website plaatsen is verboden~ Gedichten eenzaamheid ~Eenzaamheid

Eenzaamheid, een gevoel
Waar niemand aan kan wennen
Eenzaamheid, een woord
Dat niemand wil kennen
Maar toch bestaan ze
Eenzame mensen met verdriet
Die hunkeren naar gezelschap
Maar niemand die dat aan hen ziet
Geen bekende stem meer horen
Geen warmte en liefde voelen
Je voelt je alleen en verloren
Dat is wat ze met eenzaamheid bedoelen
Het gevoel dat niemand met je wil praten
Het gevoel dat niemand je kent
Geen enkeling heeft dat in de gaten
Omdat je doet alsof je gelukkig bent.

Gevoelens op slot

Soms moet ik om iets huilen
Heel stiekem en alleen
Dan voel ik me verward
Weet even niet waarheen
Jij kunt er niets aan doen
Herhaalt steeds mijn verstand
Voor jou is er immers
Niets aan de hand
Soms moet ik even huilen
Zonder dat jij het ziet
Want, lief, jij hebt Asperger
Jij hebt niets met verdriet.

Anoniem ingezonden

Aan zee

Een gore zee, aan 't strand daarvan
Van lieverlee een eenzaam man
Zijn blik is naar verlatenheid
Geen uitzicht, waar men die vermijdt
In 't niets verglijdt, zonder misbaar
De hooploosheid van weer een jaar
De mond blijft stom tegen den tijd
Want ouderdom is eenzaamheid.

J.C. Bloem 1887-1966

Delen

Ze mist de liefde om haar heen
De warmte van een schouder
Ze voelt zich dikwijls zo alleen
En elke dag iets kouder
In haar kennissenkring
Wordt van naastenplicht gesproken
Maar haar hart wordt verteerd
Ontredderd en gebroken

Ze zeggen dat ze zelf de moed
En veerkracht moet hervinden
Maar wie vervangt dan het gemis
Van een zo teer beminde?
Wie veegt eens stil de tranen weg
En zegt wat lieve dingen
Wie zal er nog eens hand in hand
Een versje met haar zingen?

Zo gaan er velen door de nacht
Verloren en vergeten
En soms veel dichter langs je heen
Dan dat je ooit zult weten
Laat het geen plicht, maar liefde zijn
Om een verdriet te delen
Misschien zal later iemand wel
Jouw handen zachtjes strelen.

Frits Deubel

Doodarm versleten Kempens wijveke

Doodarm, versleten Kempens wijveke
Gij woont ginds, op de rosse hei
In uw armzalig lemen hutje
Gedekt met halm, gevloerd met klei
Wie heeft er uw verrimpeld wezen
Sinds vijftig jaren, nog bedacht
Uw knokkelhand een druk gegeven
Uw eenzaamheid een groet gebracht?
Gij leeft van alleman vergeten
Een schrale geit, een dove kat
Een hen of drij is al't gezelschap
Dat gij, arm scharminkel, ooit bezat.

August Cuppens 1862-1924

Alleen

Alleen ongestoord in je kamer
De dingen vertrouwd om je heen
Alleen zijn betekent niet eenzaam
Je kan iemand bezoeken, meteen
Alleen zijn met dierbare doden
Alleen met herinnering
Aan tijden die lang reeds voorbij zijn
Aan alles wat kwam en wat ging
Alleen zijn betekent niet eenzaam
Alleen zijn geldt niet als een straf
Alleen zijn met mooie gedachten
Gedachten neemt niemand je af!

klik hier om Lieve een mail te sturen

Deze pagina is een onderdeel van
Het Gedichtenhuisje
Copyright Lieve Boons
http://www.gedichtenhuisje.net